Teenuse osutaja on greenbeauty.ee e-poe omanik Grandset OÜ, reg.16001237

Teenuse kasutaja: füüsilisest isikust ostja/tarbija

Teenuse osutaja teostab ostu ladudes valitud tooted „ostukorvi“.

Enne tasumist Teenuse osutaja kinnitab Ostutingimused. Peale raha laekumist Teenuse osutaja arvele, ostetud kaup suunatakse vastava SmartPosti pakiautomaati. Eesti piires kaup saab olla kohale toimetatuna maksimaalselt 2 tööpäeva jooksul

Kui toode puudub laos ning tellimust ei ole võimalik täita, siis www.greenbeauty.ee töötaja võtab Teenuse kasutajaga ühendust, pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või tagastab raha Teenuse kasutajale. Raha tagastatakse hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul.

Kuvatud tootepildid võivad lisaks tootele sisaldada illustratiivse tähendusega elemente. www.greenbeauty.ee-s olevad tootekirjeldused ei ole ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

Teenuse kasutaja kohustb sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasuma toote eest valitud viisil (PayPal, või arve alusel tasumine).

Tellimus suunatakse täitmisele pärast raha laekumist Teenuse osutaja arveldusarvele.

Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed. Teenuse osutaja ei vastuta tellimuse täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

Müük toimub siis kui Teenuse kasutaja on teinud e-poes aadressiga www.greenbeauty.ee-s tellimuse, sisestanud kõik vajalikud andmed ning tasunud tellitud toodete eest.

Tellitud toodete eest saab tasuda esitatud arve põhjal või PayPal süsteemi kaudu.

Peale kauba eest tasumist kaup toimetakse vastavalt tellimuses näidatud SmartPosti ( Itella ) pakiautomaati.

www.greenbeauty.ee -st ostetud toodetele kehtib neljateistkümne (14) kalendripäevane tagastusõigus.

Toodete tagastamiseks kohustub Teenuse kasutaja Teenuse osutajaga e-maili teel ühendust võtma.

Tagasi saadetud tooted peavad olema: originaalpakendis ja mitte kasutatud ning tagastatud neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul arvates nende kättesaamisest, koopiaga tellimusest või arvest ning soovitavalt põhjendusega, miks toode(ted) tagastatakse. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt langetada arvamust, kas toote oli kasutuses või mitte. Kuna kosmeetika tooted on mõeldud individuaalseks kasutamiseks ja üht ja sama toodet ei saa kasutada mitu isikud korraga Teenuse osutajal on õigus mitte rahuldada Teenuse kasutaja õigust tagastada kaupa juhul kui Teenuse osutaja tuleb arvamusele, et tagastatud kaup oli kasutuses.

Tagastamisega kaasnevad kulud kannab Teenuse kasutaja.

Too(de)te tagastamisel kohustub Teenuse osutaja kandma Teenuse kasutajale tagasi toodete eest tasutud summa hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul arvates toodete Teenuse osutajale tagastamisest. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

Pretensioonide esitamine toimub kirjalikus vormis ja saadetakse aadressile: sveea7@gmail.com

E-poes müüdavatele toodetele kehtib tootja kvaliteedi garantii.

Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

Tellimuse esitamisel Teenuse kasutaja poolt sisestatud isikuandmed kantakse Teenuse osutaja kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.

Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine www.greenbeauty.ee tellimuse registreerimisel.
Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed: eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, aadress: linn, tänav, maja, korter, postiindeks.

Isikuandmeid töötleb Grandset OÜ, Reg nr. 16001237.
Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega.
Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

Teenuse osutaja kohustub edastama Teenuse kasutaja isikuandmeid, kui seadus selleks kohustab.

Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.

Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressile tellimuskinnituse.